azerbaijan

“QUAN HỆ A-DÉC-BAI-GIAN–VIỆT NAM ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN”

ông Hikmat HAJIYEV,
Trợ lý Tổng thống, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại
Văn phòng Tổng thống Ông hòa A-déc-bai-gian
cho phiên bản tiếng Việt của tạp chí “Di sản”

 

Câu Hỏi:
Như đã biết, năm 2019 kỷ niệm 100 năm ngành ngoại giao của Cộng hòa A-déc-bai-gian Xin ông hãy chia sẻ suynghĩ của ông về những thành tựu của ngoại giao trong giai đoạn vừa qua và những thách thức A-déc-bai-gian đang gặp phải.